PC koutek

Knihovna poskytuje možnost veřejného internetu pro její uživatele. Kromě připojení na internet, je k dispozici kvalitní programové vybavení a tiskárna.