O knihovně

Místní knihovna Komárov je organizační složkou obce Komárov. Služby knihovny jsou pro všechny čtenáře zdarma.

Kontakt

Výpůjční doba

Pondělí14:3017:00
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mimo standardní výpůjční dobu si knihy mohou čtenáři půjčit nebo vrátit během přítomnosti starostky na obecním úřadě, případně jindy po předchozí domluvě.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v nezbytném rozsahu a v souladu s příslušnými právními normami.

Další informace

Máte-li jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás na kontaktech uvedených výše.

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Obecní úřad Komárov.