Elektronický katalog

Elektronický katalog obsahuje knihy, periodika a další obsah dostupný v naší knihovně.

VSTUP DO ELEKTRONICKÉHO KATALOGU MÍSTNÍ KNIHOVNY KOMÁROV

Návod k použití

 • vyplňujte jen ta pole, která vyplnit potřebujete; pokud použijete více polí, vyhledání zúžíte
 • do polí lze zadat jedno nebo více slov, jednotlivá slova oddělujte mezerou
 • nezáleží na velkých a malých písmenech
 • nezáleží na pořadí slov
 • pro vyhledání záznamů, které obsahují pouze části slov, použijte znak * (zadáno měst* – najde seměsto, města, městský atd.)
 • minimální délka slova pro vyhledávání jsou 3 znaky (nezadávejte slova jako „a“, „je“, „do“ apod.); potřebujete-li přesto hledat kratší slova (např. jméno autora Li Po), použijte rejstříky autorit nebo ostatních hesel
 • vyhledávají se záznamy, které obsahují všechna zadaná slova ve všech vyplněných polích (tzn. logický součin AND)
 • zadáte-li příliš obecná slova, jako např. dějiny nebo Česká republika, bude nalezeno velké množství záznamů
 • pole „Slova z názvu“ vyhledává i v tzv. „údajích o odpovědnosti“ (jména autorů, překladatelů, ilustrátorů ad.), které jsou datově součástí pole obsahující název
 • pole „Věcné údaje“ vyhledává ve všech polích věcného popisu – tedy v údajích, které popisují, o čem daný dokument pojednává (např. klíčová slova, osoba jako předmět, místo jako předmět, věcné téma atd.)
 • do pole „Nakladatel / zdroj“ můžete zadat název nebo část názvu nakladatelství, případně – při hledání článků – název či část názvu periodika, ve kterém chcete články hledat
 • v záznamech článků je datum vydání většinou uvedeno ve formátu RRRRMM nebo RRRRMMDD – při jejich vyhledávání je proto do pole „Datum vydání“ vhodné zadávat hodnotu s pravostranným rozšířením* (př. 2005* pro všechny články z roku 2005, 200508* pro všechny články ze srpna 2005,20050806 pro všechny články ze 6. srpna 2005 apod.)
 • pozor na překlepy, jediný znak může ovlivnit výsledek vyhledávání